מסלולים

תיאור מסלולים SWIMRUN חוף הכרמל

מסלול ארוך (21 ק"מ, 18% שחיה)   מסלול קצר (9.7 ק"מ, 20% שחיה)
  ריצה (מ') שחיה (מ')     ריצה (מ') שחיה (מ')
ריצה 1 2400     ריצה 1 1100  
שחיה 1   700   שחיה 1   500
ריצה 2 1800     ריצה 2 1800  
שחיה 2   570   שחיה 2   570
ריצה 3 3450     ריצה 3 2150  
שחיה 3   400   שחיה 3   600
ריצה 4 1200     ריצה 4 2500  
שחיה 4   330   שחיה 4   330
ריצה 5 1540     ריצה 5 130  
שחיה 5   510   סה"כ 7680 2000
ריצה 6 2500          
שחיה 6   390        
ריצה 7 1650          
שחיה 7   600        
ריצה 8 2500          
שחיה 8   330        
ריצה 9 130          
סה"כ 17170 3830        

** המסלולים אינם סופיים ועוד יכולים להתשנות בהתאם להחלטת הועדה המקצועית של התחרות. 

​​​​​​​

  • האירוע כולו יתבצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות לכל אורכו. 
  • חובה למלא ולחתום על הצהרת המשתתף (המסמכים מצורפים בסוף התקנון) וברישום.
  • ט.ל.ח.
שותפים לדרך ונתוני חסות ראשיים
חסויות ושיתופי פעולה