מסלולים

תיאור מסלולים SWIMRUN חוף הכרמל

מסלול ארוך - 17 ק"מ. 

שחייה - 4 ק"מ ב - 8 מקטעים. 

ריצה - 13 ק"מ ב - 9 מקטעים. 

מסלול קצר - 8.5 ק"מ.

שחייה - 1.95 ק"מ ב - 4 מקטעים. 

ריצה - 6.5 ק"מ ב - 5 מקטעים. 

** המסלולים אינם סופיים ועוד יכולים להתשנות בהתאם להחלטת הועדה המקצועית של התחרות. 

 

  • האירוע כולו יתבצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות לכל אורכו. 
  • חובה למלא ולחתום על הצהרת המשתתף (המסמכים מצורפים בסוף התקנון) וברישום.
  • ט.ל.ח.
שותפים לדרך ונתוני חסות ראשיים
חסויות ושיתופי פעולה